Společnost LIGNUM styl, s.r.o se zaměřuje na dodávky lepidel a materiálů pro výrobu nábytku a polotovarů ze dřeva, dále na dodávky materiálů pro výrobu obalů z papíru i kartonů, na dodávky obalového materiálu atd.

Hlavním produktem jsou lepidla určená k průmyslovému zpracování a to v oblastech výroby nábytku a dřevařského průmyslu, průmyslu zpracování papíru a současně i v řadě technických oblastí včetně stavebního průmyslu.

Osobní přístup k našim partnerům prostřednictvím našich techniků i prodejců je naše garance pro optimální spolupráci.

Zveme Vás k prohlídce našich stránek pro získání více informací ohledně našich produktů a aktivit.

Zajímají nás Vaše nápady a komentáře, na jejichž základě můžeme pracovat na vylepšení těchto internetových stránek, rozšiřování nabídky produktů a v neposlední řadě i na posilování vzájemné spolupráce.

Wilkomen an der Webseite der LIGNUM styl, s.r.o

Wir laden Sie ein, die Informationen auf unsere Webseite zu erkunden und mehr über unsere Produkte und Aktivitäten zu erfahren. Scheuen Sie sich nicht, uns Ihre Ideen und kommentare mitzuteilen

Welcome to the webseite of LIGNUM styl, s.r.o.

We invite you to explore the information on our webseite and learn more about our pruducts and activities. Feel free to share any ideas or comments.